เลือกนมเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย

การเลือกนมเด็กให้เหมาะกับช่วงวัยของลูก จะทำให้ลูกได้รับสารอาหารสำคัญ อย่างโปรตีน แคลเซียม และวิตามินต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย เด็กที่ไม่ได้ดื่มนมอย่างเพียงพออาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว เช่น มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง และอาจเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกเปราะก่อนเข้าสู่วัยรุ่น

เด็กแต่ละช่วงวัยมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน พ่อแม่ควรเลือกนมเด็กให้เหมาะสมกับอายุของลูก ดังนี้

วัยทารก (อายุ 0–1 ปี)
ทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือนควรกินนมแม่อย่างเดียว และควรกินต่อเนื่องไปจนอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น ควบคู่กับอาหารตามวัยที่เหมาะสม เนื่องจากนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคต่าง ๆ และช่วยให้เด็กเจริญเติบโตได้ตามวัย แต่คุณแม่บางคนอาจมีโรคประจำตัว ต้องรับประทานยาที่อาจไม่ปลอดภัยต่อการให้นม หรือนมแม่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูก การให้นมผงอาจเป็นตัวเลือกทดแทนการให้นมแม่ได้

นมผงสำหรับทารกแบ่งเป็นหลายสูตร เช่น นมผงดัดแปลงสูตรสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี และสูตรสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ซึ่งผลิตจากนมวัวและดัดแปลงสูตรให้เหมาะสมกับทารก รวมถึงนมผงเด็กสำหรับทารกที่แพ้นมวัว (Dairy Allergy) อย่างนมเด็กที่ผลิตจากนมถั่วเหลือง หรือนมผงสูตรโปรตีนที่ผ่านการย่อย (Hydrolyzed Protein Milk Formula) อย่างไรก็ตาม การให้นมผงไม่สามารถทดแทนสารอาหารที่ทารกได้รับจากนมแม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเลือกนมผงสำหรับเด็ก ให้ลูกแทนนมแม่เสมอ

โดยเฉลี่ยแล้ว ทารกแรกเกิดควรได้รับนมประมาณ 45–90 มิลลิลิตร ทุก 2–3 ชั่วโมง และจะเพิ่มปริมาณขึ้นตามวัย เมื่ออายุ 6 เดือน ควรได้รับนมประมาณ 180–230 มิลลิลิตร ทุก 4–5 ชั่วโมง โดยเริ่มให้เด็กรับประทานอาหารควบคู่กับนม ปริมาณและความถี่ในการให้นมจึงแตกต่างกันตามการรับประทานอาหารของเด็ก

เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 1–5 ปี)
คุณแม่สามารถให้นมลูกต่อเนื่องได้หลังจากอายุครบ 1 ปี เพราะน้ำนมแม่ยังอุดมด้วยสารอาหารไม่ว่าจะให้นมแม่ไปนานเท่าไรก็ตาม แต่หลังจากลูกอายุครบปีแล้ว คุณแม่สามารถให้ลูกดื่มนมวัวควบคู่กันหรือดื่มแทนนมแม่หากคุณแม่ไม่สะดวกหรือลูกไม่ดื่มนมแม่แล้ว

โดยเด็กอายุ 1–2 ปี ควรดื่มนมไขมันเต็มรสจืดที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์เพื่อให้ได้รับสารอาหาร อย่างแคลเซียม ไขมัน และโปรตีนครบถ้วน ส่วนเด็กอายุ 2–5 ปี สามารถดื่มนมไขมันต่ำและนมขาดมันเนย (Skim Milk) แทนการดื่มนมไขมันเต็มได้ ทั้งนี้ เด็กอายุระหว่าง 1–5 ปี ควรดื่มนมวันละ 240 มิลลิตร โดยดื่มเสริมควบคู่กับการรับประทานอาหารมื้อหลักให้ครบ 5 หมู่

พ่อแม่ควรระวังไม่ให้นมลูกมากเกินไปจนลูกอิ่มและไม่ยอมรับประทานอาหาร นอกจากนี้ ยังอาจทำให้ลูกได้รับแคลเซียมและโปรตีนจากนมมากเกินไป ทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้น้อยลง และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

เด็กวัยเรียน (อายุ 6–12 ปี)
เด็กอายุ 6–12 ปี เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอในแต่ละวัน จึงควรดื่มนมให้ได้วันละ 1–2 แก้ว ปริมาณแก้วละ 200 มิลลิตร ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารหลักในปริมาณที่เหมาะสมให้ครบ 3 มื้อ